Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatarbete inom Software Engineering and Management

Kurs
DIT837
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den här kursen inkluderar en undersökning av ett relevant problem inom software engineering området. Problemet identifieras av studenterna och skall ha en praktisk och/eller teoretisk relevans för software engineering området. Studenterna arbetar individuellt eller i par, helst i en företagsmiljö där problemet som undersöks kan adresseras. Undersökningen skall dokumenteras som en skriftlig examensarbetsrapport.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen skall studenten minst ha 110hp inom Software Engineering. Dessutom skall studenten vara godkänd på kursen DIT831 Forskningsmetodik för Software Engineering, 7,5hp