Länkstig

Jesus bland den tidiga judendomens messiasgestalter

Kurs
RT2517
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22377
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22386
Ansökan stängd

Om utbildningen

Nya testamentets texter förenas av tron på Jesus som Kristus, Messias.
Men gav Jesus själv uttryck för en messiasidentitet, och i så fall
vilken sorts messias ville han vara? I den här kursen tar vi del av den
mångfald av messiasföreställningar som förekom i judendomen vid vår
tideräknings början. Vi studerar texter ur Nya testamentet och
tidigjudiska skrifter för att kunna bedöma hur Jesus förhöll sig till
sin samtids litterära och historiska messiasgestalter.

Dessutom granskar
vi hur forskare går tillväga för att rekonstruera den historiske Jesus
och övar oss i att själva tillämpa metoderna på evangelietexter som
handlar om Jesus som messias. Vi tar också upp frågan om sådana
rekonstruktioner kan ha någon betydelse för samtida judisk-kristen
dialog.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten