Hoppa till huvudinnehåll
Bild
japanska tecken i skyltfönster
Länkstig

Japanska, Magisteruppsats

Kurs
JP2104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13551

Om utbildningen

I kursen genomför och försvarar du en forskningsuppgift i form av ett
skriftligt vetenskapligt arbete som behandlar ett ämne inom japanska.
Arbetet ska bygga på problemformuleringar som du har diskuterat med
handledare och du tillämpar relevant teori och metod. Du väljer
uppsatsämnet i samråd med handledare och med beaktande av
handledarresurser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen JP1510, Japanska, Fördjupningskurs I avseende kandidatexamen (15hp), JP1520, Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) samt minst 15 hp i japanska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.