Hoppa till huvudinnehåll
Bild
japanska tecken i skyltfönster
Länkstig

Japanska, Magisteruppsats

Kurs
JP2104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13551

Om utbildningen

I kursen genomför och försvarar du en forskningsuppgift i form av ett
skriftligt vetenskapligt arbete som behandlar ett ämne inom japanska.
Arbetet ska bygga på problemformuleringar som du har diskuterat med
handledare och du tillämpar relevant teori och metod. Du väljer
uppsatsämnet i samråd med handledare och med beaktande av
handledarresurser.

Kursplan och litteraturlista för höstterminen 2021

Här hittar du aktuell kursplan för hösten 2021:
https://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/JP2104/1

Här hittar du aktuell litteraturlista för hösten 2021:
https://kursplaner.gu.se/pdf/litteratur/sv/31174

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen JP1510, Japanska, Fördjupningskurs I avseende kandidatexamen (15hp), JP1520, Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) samt minst 15 hp i japanska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset