Bild
Terese Bergecliff
Terese Bergecliff
Foto: Jonas Gren
Länkstig

”Jag ville förstå livsmedel ur ett kemiperspektiv”

Efter att ha jobbat några år inom livsmedelsbranschen, bestämde sig Terese Bergecliff för att fördjupa sina kunskaper i livsmedelskemi vid Göteborgs universitet. Det tror hon kommer att öka hennes konkurrenskraft på arbetsmarknaden när hon tar nästa steg i sin karriär och söker jobb utomlands. Vi ställde fem frågor till Terese som nu är inne på sin andra termin på masterprogrammet i kemi.