Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till offentlig förvaltning

Kurs
FH1109
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27302

Kort om kursen

Den offentliga sektorn är en komplex och spännande arbetsplats där personalen arbetar för att förverkliga politiska mål genom att organisera verksamhet ändamålsenligt och använda skattepengar effektivt. Du som vill jobba offentligt behöver goda kunskaper i ämnet offentlig förvaltning för att förstå din roll och utföra dina arbetsuppgifter. I kursen lär du dig mer om förvaltningen med perspektiv från statsvetenskap, organisationsteori, företagsekonomi och juridik. Kursen stärker dina meriter för avancerade uppdrag i offentlig tjänst.

Om utbildningen

Kursen består av tre delvis integrerade delkurser.

I delkurs 1 (Politik och juridik) behandlas förvaltningens roll i det svenska statsskicket, med särskilt fokus på demokratiska och institutionella aspekter. Den svenska konstitutionen och förvaltningsmodellen presenteras i ett komparativt perspektiv. Förvaltningsrätt och regler för offentlighetsprincipen introduceras. Relationen mellan den demokratiskt valda politiska makten och förvaltningen problematiseras och betydelsen av etik, makt, mångfald, kön och likabehandling lyfts fram.

I delkurs 2 (Organisation) lär du dig perspektiv och begrepp som kan användas för att diskutera och analysera offentliga organisationer. Klassiska teorier om byråkrati och administration lyfts fram, liksom moderna utvecklingstrender som New Public Management och hållbar utveckling. Centrala organisationsteoretiska teman presenteras, som till exempel struktur, kultur, hållbarhet, identitet, ledarskap, makt och strategi.

Delkurs 3 (Förvaltningsekonomi) behandlar hur ekonomi används som styrinstrument i förvaltningen. Du ges praktiska färdigheter och teoretiska förhållningssätt kring finansiell redovisning och ekonomistyrning. Ekonomistyrning problematiseras som resultat av politiska och organisatoriska val. Olika ekonomistyrningsinstrument presenteras, särskilt hur budgetrapporter produceras och används. Grundläggande ekonomiska begrepp och metoder för finansiell redovisning introduceras för att möjliggöra en förståelse för hur finansiella rapporter produceras och används.  

I kursgemensamma moment problematiseras värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning som de tre delkurserna aktualiserar. Även moment om informationssökning, akademisk integritet och studenthälsa ingår.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Många av Förvaltningshögskolans studenter är samhällsintresserade och engagerade i politik och föreningsliv. En fördjupning om hur den svenska demokratin fungerar och hur förvaltningen organiseras och styrs är för dessa mycket nyttiga kunskaper.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka
in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen blandas undervisnings- och examinationsformer.
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt övningar – i grupp och individuellt. Studenterna tränas i både skriftlig och muntlig presentation.
De tre delkurserna examineras individuellt genom salstentamen och hemtentamen. 

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.