Länkstig

Introduktion till Internationella relationer

Kurs
IR1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17212
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vill du lära dig om hur det internationella systemet är uppbyggt och hur det fungerar? I introduktionskursen i internationella relationer lär du dig att reflektera över globala nyckelfrågor och utmaningar. Kursen ger en introduktion till olika teoretiska perspektiv som hjälper dig att analysera brinnande frågor i världspolitiken och ger dig verktyg för arbete med internationella frågeställningar i en rad olika sammanhang.

Om utbildningen

Kursen ger dig en högaktuell introduktion till ämnet internationella relationer. Du får ta del av ämnets historia och lära dig om de huvudsakliga institutionerna inom det internationella systemet. Kursen ger dig teoretiska verktyg för att analysera verkliga händelser i världen och tränar dig i teoretisk reflektion. Fokus ligger på viktiga samtida processer som till exempel krig och fred, klimat och hållbarhet och en genusdimension finns med genom hela kursen. Med hjälp av olika teorier inom internationella relationer lär du dig att identifiera hur globala problem förklaras olika, beroende på teoretiska perspektiv, historiskt sammanhang och global position. På så vis tränas du i akademisk analys och argumentation. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Teman och frågeställningar inom internationella relationer, 15 hp (IR1122) om du vill läsa internationella relationer under en hel termin. 

Efter studierna

Efter dina studier är du förberedd för att arbeta med internationella frågeställningar inom olika områden. Dessa områden varierar och kan vara civilsamhällesorganisationer, kommuner, nationella och internationella myndigheter eller den privata sektorn. Tidigare studenter arbetar inom en rad olika yrkesområden i olika sektorer. Exempel kan vara jobb som projektledare i en fredsorganisation, analytiker på Utrikesdepartementet eller handläggare på kommuner. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Som tillägg till föreläsningar, arbetar vi med interaktiva processer som till exempel seminarier, debattseminarier och ett speciellt inslag som vi kallar IR-kafé. Här för vi in diskussioner och reflektioner om hyperaktuella och pågående händelser i världen.