Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till internationella relationer

Kurs
IR1111
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen ger dig övergripande och allmän kunskap om hur internationella relationer fungerar i en omvälvande tid av krig och konflikter, global migration, klimatförändringar och fattigdom. Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning.

Om utbildningen

Kursen ger dig övergripande och allmän kunskap om hur internationella relationer fungerar i en omvälvande tid av krig och konflikter, global migration, klimatförändringar och fattigdom. Du får en historisk översikt över de olika teoretiska perspektiv som dominerat ämnet sedan början av 1900-talet och vi gör nedslag i de viktigaste debatterna och alternativa teoribildningar som postkolonialism, feminism och gröna perspektiv. Kursen presenterar en mångfald av teoretiska ansatser vilket gör kursen unik. Under kursen får du kunskap om de grundläggande teoretiska perspektiven och debatterna i ett historiskt sammanhang. Du får också lära dig om hur teoretiska perspektiv och historiskt sammanhang påverkar uppfattningar och beskrivningar av globala problem. Särskilt fokus ligger på

  • etableringen av internationella institutioner under efterkrigstiden
  • ojämlika relationer mellan det globala Nord och Syd
  • kalla kriget
  • globalisering
  • internationellt miljösamarbete. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, debattseminarier, individuella skrivövningar, kamratgranskning och loggboksskrivande. I kursen samverkar du som student tillsammans med lärarna och ni diskuterar och löser problem gemensamt. Under kursen får du träna dig i akademiskt skrivande och du gör övningar där du granskar andra studenters texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.