Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till fysisk oceanografi

Kurs
OCM103
Avancerad nivå
4 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11564
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till de principer som styr havets storskaliga cirkulära strömning. En stor vikt läggs på att beskriva olika fysikaliska fenomen med hjälp av kvantitativa matematiska verktyg.

Om utbildningen

Kursen behandlar följande moment: Grundläggande egenskaper hos en vätska
och stratifiering effekter. Härledning och förenkling av de ekvationer
som beskriver storskaliga oceaniska flöden samt beskrivning av
geostrofiska flöden, termisk vind, friktionseffekter och grundläggande
teori om vinddriven storskalig cirkulär strömning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Kurser på år 1 och 2 inom Civilingenjör i marin teknik Alternativ 2: Godkända kurser om minst 120 hp inom naturvetenskapliga ämnena inklusive 15 hp matematik (analys och linjär algebra), 15 hp fysik (mekanik, termodynamik) och OCM101, Grundläggande fysisk oceanografi 7.5 hp eller likvärdigt

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar och räkneövningar.