Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Introduktion till förskolläraryrket

Kurs
PDG558
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Den här kursen är riktad till dig som är arbetar i förskolan, till exempel som vikarie, barnskötare eller liknande. Kursen ska ge dig en god inblick i vad det innebär att arbeta som förskollärare. Du får både redskap och kunskaper för att möta barns olika förutsättningar. Kursen ger också dig en bra start för att fortsätta studera till förskollärare, och kan tillgodoräknas om du väljer att läsa förskollärarprogrammet efteråt.

Om utbildningen

Kursen är uppdelad i tre delar med fokus på förskolans rutiner och omsorgssituationer, undervisning i förskolan, samt vad det innebär att möta alla barns behov.

Med kursen vill vi göra dig tryggare med arbetet i förskolan och vi hoppas också göra dig intresserad av det meningsfulla yrket som förskollärare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på kvartsfart under en termin och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursträffar sker under eftermiddagstid så att du kan fortsätta arbeta under tiden. Övrig tid används en digital lärplattform som stöd under kursen.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.