Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12873
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12867
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12858
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12861
Ansökan stängd

Kort om kursen

I den här kursen introduceras du i några av de mest grundläggande teknikerna för att bedöma evidensstyrka.

Om utbildningen

Kvalitativa studier har under en lång tid inte fullt ut accepterats
som kunskapskälla vid evidensgradering. Detta är under omstöpning och
flera myndigheter inom området integrerar nu kvalitativa
forskningsresultat i kunskapsöversikter.

I den här kursen introduceras du i några av de mest grundläggande
teknikerna för att bedöma evidensstyrka. Genom att använda
granskningsmallar lär du dig att själv värdera styrkor och svagheter i
olika kvalitativa studiers resultat.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.