Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till ekofysiologi - växter och djur

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11054
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en bred introduktion till forskningsdisciplinen ekofysiologi, där man studerar hur växter och djur påverkas av och anpassar sig till den omgivande miljön. Syftet är att ge en god överblick och förståelse för de kemiska och fysikaliska variabler som begränsar och påverkar olika fysiologiska mekanismer. Hit hör till exempel temperatur, fuktighet, salthalt, syrehalt och oxidativ stress samt pH.

Särskild tonvikt läggs vid miljöfaktorer som människan påverkar på global skala, såsom koldioxidhalt och temperatur. Även fysiologiska mekanismers betydelse på ekosystemnivån behandlas. Kursen syftar dessutom till att ge dig en introduktion till vetenskaplig metodik inom ekofysiologisk forskning, vilket i sin tur utvecklar förståelsen för hur vetenskaplig kunskap som stödjer samhällets miljöarbete tagits fram.

Kursen utgör tillsammans med ES2613 (Globala förändringar – problem, analys, åtgärder) inledningen på masterprofilen mot ekofysiologi, men kan även läsas som fristående kurs i biologi eller miljövetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkända kurser BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 2: Godkända kurser ES1201 Miljövetenskaplig baskurs (15 hp), ES1300 Naturresurshushållning (15 hp), ES1305 Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp) samt minst en av följande fyra kurser: BIO900 Cellbiologi  (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) eller BIO920 (Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 3: Godkända kurser om minst 90 hp inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla alternativen krävs dessutom minst en godkänd relevant fördjupningskurs (minst 15 hp) inom biologi samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen innefattar både föreläsningar och interaktivt arbete där studenter och lärare samverkar under seminarier kring vetenskapliga artiklar.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18A).