Bild
Foto: Ola Kjelbye
Länkstig

Introduktion till design

Kurs
FKGNYD
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15009
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen ger en introduktion till designområdet och dess praktik. I kursen diskuteras centrala designbegrepp och genom övningar och i seminarier reflekteras det över dessa så att en gemensam grund skapas.

Om utbildningen

Fokus för kursen är det praktiska arbetet och att få förståelse för vad design är och kan vara genom workshops kopplade till designprocessens olika delar. Det handlar om metod och idégenerering, skissande i 2D och 3D samt färg och form-övningar.

Kursen avslutas med en reflektion kring den egna arbetsprocessen samt kurslitteraturen och det ingår att göra en analys av en medstudents skriftliga reflektion.

Skicka in arbetsprov 


Till denna kurs kan du ansöka med arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom.

Läs om vad ditt arbetsprov ska innehålla längre ner på denna sida.

Arbetsprov för ansökan till höstterminen 2022 skickas in mellan 15 mars - 26 april.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

Om du vill söka med arbetsprov ska din ansökan innehålla följande: 

  1. Beskriv kortfattat varför du vill gå kursen Introduktion till design.
    Vad har du med dig för erfarenheter och vad förväntar du dig av kursen? Vill du till exempel söka till HDK-Valand:s designutbildning eller är allmänt nyfiken på vad design kan innebära? Max 3000 tecken.

    Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Betyg (25%), högskoleprov (25%) och arbetsprov (50%)

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där kursen ges, finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil.

Läs mer om lokaler