Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Intresset för människor ledde till studier i svenska som andraspråk

Anna Hedbergs stora intresse för att arbeta med människor ledde henne till studier i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Efter en vårtermin med undervisning, både på campus och på distans, har hon nu hoppat på fortsättningskursen som är helt distansbaserad. Idag är hon jättenöjd med både sitt val av kurser och universitet.

Jag tänker ibland, när jag sitter på en föreläsning, att nu får jag lära mig pedagogik som jag redan samma kväll har verklig nytta av när jag möter mina andraspråkselever.

Varför valde du att läsa svenska som andraspråk?

– På grund av mitt intresse för att arbeta med människor. Jag ville förstå andspråksinlärare och lära mig att pedagogiskt stödja dem i sin språkutveckling. Så det var inte i första hand för att bli lärare, även om man kan bli det. 

Varför valde du Göteborgs universitet?

– Jag har tidigare gått på Göteborgs universitet och jag känner till lärosätet. Det blev ett självklart val. Det är faktiskt helt främmande för mig att studera på ett annat lärosäte. Det finns en hel del identitet kopplad till Göteborgs universitet och jag måste uppriktigt säga att: En gång Göteborgs universitet alltid Göteborgs universitet! 

Vad innebär det att läsa kurserna? 

– Vi lärde oss om svenska som andraspråk i samhälle och i skola, om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt skolans styrdokument. Vi fick också kännedom om migrationsprocesser, migrationspolitik samt kulturbegreppet, värderingar av och attityder till människor. Sedan fördjupade vi oss i svenska språkets grammatik och språksystem, för att därefter övergå till delkurser om målgruppen flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, läs- och skrivutveckling, samt lingvistiska och didaktiska perspektiv och metoder, säger Anna och fortsätter:

– Men migrationen är en viktig del att nämna. För om man vill bli språklärare ­och sedan måste läsa om migration, om hur migrationsverket arbetar, om mottagandet på myndigheter inom skolor och kritik kring invandring och migration, kanske man tycker att man hamnat fel. Det är däremot centralt för att förstå målgruppen och det gör också kurserna så otroligt intressanta! Sedan bidrar det till att skapa tänkvärda diskussioner mellan kursdeltagarna.

Hur är det att ha undervisning på distans?

– Det har gått bra men jag har haft en del nytta av att kunna lite studieteknik sedan innan. Första kursen var bara delvis på distans men fortsättningskursen, som jag går just nu, är helt på distans. Till och med grupparbeten har genomförts på distans men det har fungerat väldigt bra! Det är ju kurser där man lär sig mycket genom sina kurskamrater och det har man fortsatt att göra, trots distansläget.

Vad var det bästa med kurserna i svensk som andraspråk? 

– Det bästa med kurserna är dels att de är både teoretiskt och praktiskt direkt användbara i klassrummet, dels att man känner av forskningsförankringen väldigt tydligt. All utbildning på universitetet är ju forskningsförankrad men man upplever verkligen direktheten här. En stor del av litteraturen vi refererar till under kursen är exempelvis skriven vid Göteborgs universitet.

Hur kommer du få användning av det du lärt dig framöver?

– Jag har redan stor användning av det jag lärt mig. Jag tänker ibland, när jag sitter på en föreläsning, att nu får jag lära mig pedagogik som jag redan samma kväll har verklig nytta av när jag möter mina andraspråkselever. Jag är så nöjd med att jag har valt de här kurserna, och att jag på sikt kommer att kunna bil behörig lärare genom KPU är såklart en fördel!

Vem skulle du rekommendera att gå kurserna?

– Jag tror att kursen kräver att man är genuint intresserad av språk och målgruppen, andraspråkstalaren, inte bara att man vill bli lärare. Kurserna är avsedda för pedagogiskt arbete inom skolan, men jag vill påstå man kan ha nytta av dem i andra yrken eftersom kurserna ger kunskap om kommunikativ språkkompetens – jag som tidigare har arbetat på myndigheter och företag där jag kommunicerade med personer som utvecklar sin svenska, kan absolut se det.

Anna Hedberg, student på kurser i svenska som andraspråk

Namn: Anna Hedberg

Ålder: 48

Gör nu: Arbetar som obehörig SFI-lärare