Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interreligiösa relationer

Kurs
RT2614
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24866
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24867
Ansökan stängd

Om utbildningen

Många av oss lever inte längre i kulturellt och religiöst enhetliga
samhällen, utan i pluralistiska samhällen. Här lever olika religioner
sida vid sida, ibland i stort samförstånd, men ibland också i konflikt.
Detta har gjort studiet av interreligiösa relationer till ett viktigt
fält både för religionsvetare och teologer.

Den här kursen behandlar
centrala begrepp, teorier och positioner inom studiet av interreligiösa
relationer, såsom exempelvis, dialog, ekumenik, religionsfrihet,
konvertering, exklusivism, inklusivism, pluralism och religionsteologi.
Nutida problem och utmaningar står i fokus, och frågorna belyses från
olika religioners perspektiv, samt i ljuset av både
religionsvetenskaplig och teologisk forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.