Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationellt företagande 2, kandidatkurs

Kurs
FEK3E0
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen måste studenter på Handelshögskolans ekonomprograms språkliga inriktningar ha genomgått termin 4, inklusive kursen EPF200 Internationellt företagande 1, 30 hp eller motsvarande. För tillträde till kursen krävs att minst 105 hp varav minst 45 hp i företagsekonomi (från grund- och fortsättningskurser) är godkända.