Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interkulturell och kontrastiv semantik och pragmatik

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15758
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska grunder inom semantik och pragmatik, med såväl diakroniska som diatopiska infallsvinklar. Tonvikten läggs på kulturbetingade språkliga företeelser och kommunikativa strategier vid interkulturell kommunikation.

Om utbildningen

The course treats theoretical and methodological basics of semantics and pragmatics, with both diachronic and diatopic approaches. You will acquire tools to implement contrastive and cross-lingual analyses in different discourses and skills in using adequate methods in semantic and pragmatic analysis. Emphasis is placed on cultural linguistic phenomena and communicative strategies in intercultural communication. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en svensk eller utländsk kandidatexamen (alternativt 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå). Därutöver krävs Engelska 6 samt 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Dessutom krävs godkänt på minst 7,5 hp på avancerad nivå inom lingvistik eller allmän språkvetenskap eller ett språkämne eller översättning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.