Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Interkulturalitet, språk och politik i den spanskspråkiga världen

Kurs
SP2204
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar interkulturalitet, språk och politik i skilda samhälleliga sammanhang i den spanskspråkiga världen. Till följd av det spanska språkets långa kontakt med andra språk och kulturer i både Spanien och Nord- och Sydamerika har mötet mellan olika kulturer och språk blivit föremål för politisk, social och diskursiv förhandling och reglering. Vi diskuterar hur interkulturalitet som begrepp och social process har påverkat och behandlats inom en rad relevanta politikområden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp spanska med minst 30 hp godkänt resultat från fortsättningskurs eller motsvarande.  

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler