Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Interkulturalitet, språk och politik i den spanskspråkiga världen

Kurs
SP2204
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13354

Om utbildningen

Kursen behandlar interkulturalitet, språk och politik i skilda samhälleliga sammanhang i den spanskspråkiga världen. Till följd av det spanska språkets långa kontakt med andra språk och kulturer i både Spanien och Nord- och Sydamerika har mötet mellan olika kulturer och språk blivit föremål för politisk, social och diskursiv förhandling och reglering. Vi diskuterar hur interkulturalitet som begrepp och social process har påverkat och behandlats inom en rad relevanta politikområden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp spanska med minst 30 hp godkänt resultat från fortsättningskurs eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset