Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interkulturalitet och värdepedagogik

Kurs
Grundnivå
2,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17526
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig främst till förskollärare och lärare i förskola, skola och fritidshem och som arbetar som LLU:handledare, mentor och/eller förstelärare. Målet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga att hantera komplexa situationer och utmanande samtal där olika perspektiv möts och utmanas.

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa förståelse för likheter och olikheter. Syftet är att man efter avslutad kurs ska kunna förstå dess innebörd samt kunna praktisera begreppen i mellanmänskliga möten. 

Kursen tar också upp begreppet normkritik och hur det kan användas i handledande situationer. Vidare sätter kursen fokus på svåra samtal både på ett teoretiskt och praktiskt sätt. 

Kursen bygger både på teoretiska moment samt mer praktiska i form av drama, rollspel och gruppuppgifter.

Kursen ges höstterminer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förskollärar-, lärarexamen och/eller högskoleexamen avsedd för arbete i fritidshem.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.