Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Intellectual Property and Innovation Strategies

Kurs
MED985
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20353
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Vill du kunna arbeta med affärsskapande och frågor kring patent och varumärken inom det biomedicinska området? Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om både patent, upphovsrätt, varumärke och andra intellektuella tillgångars roll för entreprenörskap och affärsskapande. Du lär dig bland annat hur du organiserar intellektuella tillgångar för att hantera teknik- och kunskapsbaserade processer inom life science och bioinnovation.

Om utbildningen

Det här är en kurs för dig som är intresserad av kombinationen biomedicin, immaterialrätt, entreprenörskap och affärsskapande. Exempel på frågeställningar som kursen tar upp är:

 • Vilken betydelse har patent och immaterialrättsliga ramverk för affärsstrategier inom bioinnovation och projekt inom life science?
 • Hur hanterar man teknik- och kunskapsbaserade bioinnovationsprocesser på ett strategiskt sätt utifrån de här ramverken?
 • Hur konstruerar man bioinnovationsprojekt så att de blir kurrenskraftiga innovations- och affärsprojekt? 

• Hur kan man utvärdera strategiers och nyttiggörandemodellers nytta?

Du lär dig bland annat att: 

 • definiera och förklara immaterialrättsliga ramverk som patent, upphovsrätt och varumärkesrätt
 • använda immaterialrätt som verktyg för att objektifiera intellektuella tillgångar som kontrollerbar egendom
 • inmuta, hantera och organisera intellektuella tillgångar
 • konstruera och utveckla immaterialrättsbaserade strategier
 • konstruera och positionera bioinnovationsprojekt som konkurrenskraftiga innovations- och affärsprojekt
 • utvärdera genomförda innovations- och affärsprojekt

Den här kursen ges på avancerad nivå. Du behöver ha 180 högskolepoäng sedan tidigare för att bli antagen till kursen, men de behöver inte vara inom det medicinska området. Institutionen för medicin ger kursen i samarbete med Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs tidigare högskolestudier om sammanlagt 180 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den här kursen kan arrangeras antingen som campuskurs eller som distanskurs. Om den ges på distans behöver du ha utrustning och uppkoppling för att kunna följa föreläsningar, få kursinstruktioner, lösa gruppuppgifter och medverka i diskussioner.

Kursen ges på engelska.

Studier utomlands

Den här kursen ger dig en bra grund för fortsatta studier inom ämnena innovation, implementering och förändringsprocesser på det medicinska området. Exempel på lämpliga fördjupningar efter den här kursen är bland annat:

 • innovations- och förändringsprocesser inom hälso- och sjukvård
 • styrning och ledning av organisationer i förändring
 • innovation i offentlig och/eller privat verksamhet