Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Innovation och implementering

Kurs
MED932
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20557
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av att arbeta med innovations- och förändringsprocesser inom medicin, vård och hälsa? Den här kursen ger dig en introduktion till innovationsprocesser inom hälso- och sjukvård. Du utvecklar din förmåga att planera och genomföra förändringar som är hållbara både ekonomiskt och resursmässigt. Till den här kursen välkomnar vi studenter med kandidat- eller yrkesexamen också inom helt andra områden än medicin.

Om utbildningen

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på hur man arbetar med utvecklings-, innovations- och förändringsprocesser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kanske är du ekonom, beteendevetare eller ingenjör.
Exempel på spännande och aktuella frågeställningar som kursen tar upp är: 
• Hur kan koncept som nyttiggörande, innovation och implementering ingå i förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården?
• Vilken roll kan entreprenörskap och intraprenörskap spela i förbättringsarbete inom olika organisationsformer inom medicin, vård och hälsa?
• Hur kan man applicera innovationsprocess som verktyg och metod för att finna lösningar?

Du får en introduktion till bland annat hur du:

• upptäcker utmaningar och behov av innovation och nyttiggörande inom medicin, hälsa och vård
• motiverar vägval och metodval inom projekt som rör nyttiggörande, implementering och innovation
• producerar en övergripande plan för den här typen av processer
• tar hänsyn till övergripande organisatoriska och juridiska ramar under förändringsarbetet
• leder projekt och implementerar lösningar som både är ekonomiskt och resursmässigt hållbara

Kursen ges på avancerad nivå. Du är välkommen att ansöka om du har minst kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inom till exempel: hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap. Du ska också ha minst betyget godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Qualified to be admitted to the course is a student who has; Bachelor's degree /Bachelor's degree of at least 180 higher education credits in any of areas of healthscience, social science, natural sciences, economic sciences, humanities or engineeringsciences, as well Rating Passed/E in English B/English 6

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Den här kursen ger dig en bra grund för fortsatta studier inom ämnena innovation, implementering och förändringsprocesser. Du får också insikter som du direkt kan omsätta praktiskt i ditt yrkesliv i en verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Exempel på lämpliga fördjupningar efter den här kursen är bland annat:

  • hantering av immateriella rättigheter
  • styrning och ledning av organisationer i förändring
  • innovation i offentlig och/eller privat verksamhet 

Så är det att plugga

Undervisningen

Den här kursen läser du på distans via en digital lärplattform. Du behöver ha utrustning och uppkoppling för att kunna följa föreläsningar, få kursinstruktioner, lösa gruppuppgifter och medverka i diskussioner. Gruppen genomför fallstudier som ni redovisar både i en skriftlig rapport och muntligt vid seminarier.

Kursen ges på engelska.