Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inledande perspektiv på evidens: kvantitativa studier

Kurs
EV2401
Avancerad nivå
3 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen ger teoretisk och kontextuell problematisering av evidensrörelsens ursprung och samtida implikationer inom den mängd av områden där den är verksam.

Om utbildningen

Kursen ger teoretisk och kontextuell problematisering av evidensrörelsens ursprung och samtida implikationer inom den mängd av områden där den är verksam. Kursen introducerar hur kvantitativa studier kan analyseras utifrån ett antal vetenskapsteoretiska begrepp. Studenten övas sedan i att analysera såväl praktiska som teoretiska implikationer av metodanvändning inom evidensbasering med speciellt avseende på kvantitativa studier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.