Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system

Kurs
KU4240
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24350

Om utbildningen

Industrihistoria och industrisamhällets kulturarv står i fokus för denna kurs på avancerad nivå, där industriminnesvårdens framväxt med kulturhistorisk värderingsproblematik samt strategier och problem vid bevarande och återanvändning, är centrala moment i kursen. Kursen examineras genom att ett eget valt område eller frågeställning presenteras i ett seminariepaper. I kursen genomförs också en exkursion där ett antal bevarande- och återanvändningsprojekt kan studeras närmare. Kursen kan komma att ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i kulturvård eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)