Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Industriellt projekt i Software Engineering

Kurs
DIT279
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken för att lära sig om antaganden och kompromisser mellan teori och verklighet, för att skapa en djupgående förståelse för ett utvalt problemområde inom mjukvaruutveckling.

Kursen består huvudsakligen av ett individuellt projekt som utförs hos ett mjukvaruutvecklingsföretag. Projektet innehåller delar som i praktiken testar om kunskapen som erhålls i utbildningsprogrammet är tillämpbar i praktiken.

Studenterna i kursen förväntas tillämpa sin kunskap i praktiken och bidra till samarbetsföretagets normala verksamhet. Studenterna måste visa att de kan identifiera industriella problem där avancerad kunskap inom software engineering kan tillämpas. Problemet bör också lösas.

Projektet bör innehålla en jämförelse av olika metoder som potentiellt kan användas för att lösa problemen. Jämförelsen bör innehålla en reflektion över teoretiska principer och antaganden om metoderna och deras förhållande till industriella begränsningar och praxis.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs minst 45 hp på avancerad nivå inom området software engineering eller motsvarande, inklusive följande godkända kurser: DIT276 Requirements Engineering, DIT847 Software Quality, DIT278 Empirical Software Engineering, och DIT844 Project Management, eller motsvarande. För att bli antagen till kursen måste studenten visa genom ett underskrivet stödbrev att det finns intresse hos ett företag att samarbeta med studenten under de förutsättningar som beskrivs i kursens mål, identifiera en akademisk handledare som ska handleda studenten och övervaka framstegen mot lärandemålen, och lämna in en planeringsrapport som tydligt definierar projektets mål, projektets genomförande och på vilket sätt projektet relaterar till lärandemålen. Studenten blir antagen till kursen när planeringsrapporten är godkänd. Ämnsområdet för det föreslagna projektet ska vara inom software engineering. Planeringsrapporten ska beskriva: vilket företag erbjuder praktikplatsen till studenten, inklusive kontaktpersoner och skriftligt samtycke/inbjudan från företaget vilken akademisk handledare ska handleda framstegen mot lärandemålen projektantaganden i form av inledande problemformulering utformningen av projektarbetet, inklusive dess tidsramar leverabler från studentprojektet till företaget hur potentiella immaterialrättsliga frågor bör lösas Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.