Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Industriellt och kommunalt vattenskydd

Kurs
ES1403
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11218

Kort om kursen

Klimatförändringar ställer allt högre krav på samhällets vatten-och avloppstjänster. Kursen ger dig förberedande kunskaper för att kunna arbeta med vattenreningsteknik och vattenförvaltningsfrågor på kommunal eller regional nivå.

Om utbildningen

På den här kursen får du kunskaper om kommunala och industriella reningsmetoder för förorenat avloppsvatten och insikt kring ökande behov av dagvattenhantering och möjliga tekniker för detta. Kursen behandlar också översiktligt de hot som finns mot våra färskvattenresurser och hur dessa kan skyddas genom lagstiftning, samt tillsyns- och miljöövervakningsinsatser (vattenskyddsområden). I kursen ingår förutom föreläsningar, studiebesök och fältövningar med recipientprovtagning också ett fördjupat projektarbete, omfattande ca 4 veckor på heltid, där du tillsammans med andra kurskamrater fördjupar dig i en industriell vattenreningsprocess eller en kommunal vattenreningsanläggning. Projektarbetet presenteras både muntligt och skriftligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna universitetsstudier om minst 120 hp varav minst 60 hp naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller fysik). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Arbetsprov

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, studiebesök samt granskningsuppgifter.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap.