Länkstig

IKT-didaktik för ämneslärare

Kurs
LKK51N
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-38701
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den omfattande digitaliseringen av samhället har även fått stora
konsekvenser för skola och utbildning. Idag ställs det allt högre krav
på att du som lärare ska kunna använda IKT-stöd på ett relevant och
reflekterat sätt som att förstå hur användning av IKT-stöd ändrar
förutsättningar för lärande och undervisning. Kursen syftar till att
utveckla kunskaper och kompetenser för att möta detta, med utgångspunkt i
två olika teman:

  • Att förstå hur användning av olika former av IKT-stöd i utbildning påverkar förutsättningar för lärande och undervisning
  • Att få erfarenhet av relevanta IKT-stöd och kunna reflektera kring användning av dessa i relation till skolans verksamhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp samt minst 90 hp i något av undervisningsämnena franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, bild, musik eller slöjd varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt godkänt resultat på kurs LKK12N, Didaktik, etik och språkutvecklande undervisning. För sökande till fristående kurs: Lärarexamen i något utav undervisningsämnena franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, bild, musik eller slöjd.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.