Länkstig

Idrott och hälsa II

Kurs
L9ID20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ges som fristående kurs inom ämneslärarprogrammet mot idrott och hälsa.

I kursen introduceras studier om människan i fysisk aktivitet och fokus är på grundläggande kunskaper om människans anatomi, fysiologi och tillämpad rörelselära. De studerande ges också möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska kunskaper med fokus på utomhusverksamhet. Olika former av lek, idrott och fysisk aktivitet praktiseras och relateras främst till målen för skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa utomhus. Friluftsliv belyses utifrån olika perspektiv med det erfarenhetsbaserade friluftslivet i centrum utifrån perspektivet vår/sommar. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs L9ID10, Idrott och hälsa, 15 hp (eller motsvarande).

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.