Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idé- och lärdomshistoria: Kunskapens materialiteter och visuella kulturer

Kurs
IL2112
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22251
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

Traditionell vetenskapshistoria arbetar med texter och teorier, och bortser normalt från vetenskapens materiella förutsättningar och visuella uttryck.

Kursen problematiserar detta och ansluter till den så kallade materiella vändningen inom historieskrivningen. Inom kursen uppmärksammas vetenskapens föremål (exempelvis instrument och naturalier), miljöer, praktiker och visuella representationer. Dessa analyseras som idébärare och som integrerade i de processer där kunskap bildas, kommuniceras och traderas.

Genom att studera vetenskapens materiella förutsättningar och medialiseringsteknologier får man en rikare och delvis annan bild av vetenskapens historia. Andra aktörer stiger fram och vetenskapens praktiker synliggörs.

Kursen har en stark forskningsanknytning och kommer utifrån lärarnas egen forskning fokusera på några valda områden inom det övergripande temat.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen i ämnet. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten