Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historia, grundkurs

Kurs
HI1113
Grundnivå
60 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är en kombinerad grund- och fortsättningskurs och ger dig inledningsvis grundläggande kunskap om historiska sammanhang och en första orientering i historisk metod och teori med betoning på sociala, politiska och kulturella förändringar. Du utvecklar också förmågan att kritiskt analysera och att vetenskapligt förklara historiska förlopp. Slutligen introduceras du till olika historiska metoder och redovisar dina färdigheter i en vetenskaplig uppsats baserad på insamlat källmaterial.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.