Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historia, fortsättningskurs

Kurs
HI1114
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22701
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den naturliga fortsättningen efter grundkursen för dig som vill fördjupa dig och skaffa en examen i historieämnet.

Om utbildningen

Under fortsättningskursen lär du dig grunderna i god historievetenskaplig forskning. Kursen består av fyra delkurser: 1. Historikerns hantverk (7.5 hp), 2. Historiska teman (7.5 hp), 3. Uppsats- och seminarieövningar och 4. Tematisk fördjupning. I delkursen ”Historikerns hantverk” får du en bred förståelse för teoribildning och metodologi inom den historiska disciplinen. Vidare får du en introduktion till paleografi samt biblioteks- och arkivkunskap. De bägge tematiska kurserna syftar dels till att ge fördjupade insikter i grundläggande teoretiska, empiriska och historiografiska frågor, dels till att förbereda dig inför uppsatsmomentet. I den återstående delkursen formulerar och genomför du en forskningsuppgift i form av en kortare vetenskaplig uppsats. Denna ventileras vid ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på Grundkurs (A) i historia.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är andra steget mot en kandidatexamen i huvudämnet historia. Nästa steg är HI1116 Historia fördjupningskurs, 30 hp eller motsvarande.

Med en kandidat i historia kan du arbeta inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter samt inom privat och offentlig förvaltning (till exempel som utredare).

Om du efter din kandidat fortsätter på magister- eller masternivå kan du söka forskarutbildningen. Du kan också läsa pedagogik och därmed bli lärare i historia på grundskole- eller gymnasienivå (Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU).

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges i varianterna helfart campus på campus och halvfart distans. Helfartskursen består av föreläsningar och seminarier.

Den nätbaserade kursvarianten ges på webbaserad lärplattform, men innehåller också två till fyra fysiska lektionstillfällen i Göteborg.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.