Länkstig

Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi

Kurs
BMA124
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att öka och fördjupa studentens kunskaper inom histopatologisk preparerings- och visualiseringsmetodik, inför efterföljande ljusmikroskopi. Ett eget projektarbete kommer att utföras, teoretiskt och praktiskt, med utgångspunkt från något av de behandlade visualiseringsmetoderna. Projektarbetet redovisas både skriftligt och muntligt. Kursen tar även upp ljusmikroskopets uppbyggnad och funktion. Framtida tekniker för bildbehandling kommer diskuteras.

Läs vidare om kursen här: https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser?skipSSOCheck=true

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande. Dessutom språkkunskaper motsvarande Svenska B/3 och Engelska A5.