Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hem- och konsumentkunskap, Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet

Kurs
IKG514
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19125
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs är för dig som vill bli hem- och konsumentkunskapslärare och som kanske tidigare inte läst på universitet eller är osäker på vad det innebär med universitetsstudier. Kursen innehåller stödjande aktiviteter och moment som ger verktyg för att genomföra studier på högskolenivå som till exempel att identifiera och läsa vetenskaplig litteratur samt vetenskapligt skrivande. Detta är en första kurs inom ämnet hem- och konsumentkunskap som det sedan finns möjlighet att bygga på med ytterligare kurser.

Kursen presenterar hem- och konsumentkunskap och ämnets övergripande perspektiv hälsa, ekonomi och miljö. Mat och måltiders betydelse för individens hälsa, ekonomi och identitet synliggörs i praktik. Begreppen hushållsvetenskap, kostvetenskap och matkultur identifieras. Vetenskapsteorier och metoder relevant för ämnet introduceras. Ämnesinnehållet prövas vid praktiskt arbete i kök och i en studie av hushåll. I kursen introduceras ämnesdidaktik och hur ämnet presenteras i skolans styrdokument. Ämnesdidaktisk kompetens utvecklas genom att pröva hur lektioner kan planeras utifrån elevers förförståelse och skolans läroplan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.