Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hantverk och formgivning med inriktning trä

Kurs
SBTTT3
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I kursen får du genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till materialet trä. I dina projekt utforskar och undersöker du olika metoder och tekniker i trä utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Om utbildningen

I kursen får du genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till materialet trä. I dina projekt utforskar och undersöker du olika metoder och tekniker i trä, både färdighetsmässigt och uttrycksmässigt, utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du ges förutsättningar att utveckla arbetsmetoder och reflektion kring ditt arbete, och även att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt. En viktig del i kursen är redovisningar, då de pågående arbetena presenteras och diskuteras. I kursen kan du ges möjlighet att ta del av workshops, föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning som på olika sätt anknyter till ditt projekt.

Kursen är en del av den internationella miljön på HDK vid Steneby. Undervisningsspråket är engelska. Om du är svenskspråkig kan du, om du vill, utföra vissa moment på svenska. Ansökan görs på engelska eller svenska.

Kursen är förlagd till HDK vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet