Länkstig

Hantverk och formgivning med inriktning textil 2

Kurs
SBTTT5
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Detta är en fristående fortsättningskurs där du får genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till tema textil-kropp-rum. I dina projekt utforskar och undersöker du olika textila tekniker utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Om utbildningen

I kursen får du genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till tema textil-kropp-rum. I dina projekt utforskar och undersöker du olika textila tekniker, både färdighetsmässigt och uttrycksmässigt, utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du ges förutsättningar att utveckla arbetsmetoder och reflektion kring ditt arbete, och även att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt. En viktig del i kursen är redovisningar, då de pågående arbetena presenteras och diskuteras. I kursen kan du få ta del av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning samt workshops som på olika sätt anknyter till ditt projekt. Undervisningsspråket är svenska. Föreläsningar och handledning kan ske på engelska.

Kursen är förlagd till HDK vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  

  2. Skicka in
    ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login  
    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  


En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov.
Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans.
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som tidigare erhållit 30 högskolepoäng i kursen Hantverk och formgivning med inriktning textil (SBTTT2) eller motsvarande.

Arbetsprov

Urvalet baseras på en portfolio bestående av:

  1. En skriftlig motivering, som beskriver ditt projekt och ditt syfte med att gå kursen, samt
  2. 10 bilder av egna arbeten.

Portfolion bedöms utifrån kunskaper och färdigheter i material och tekniker samt konstnärlig utvecklingspotential.

SlideRoom stänger vid midnatt sista inlämningsdag och därefter går det inte att skicka in. När du skickat in ditt arbetsprov i tid får du ett bekräftelsemail.

OBS: Det kan ta lång tid att ladda upp filer i SlideRoom så det är viktigt att du börjar ladda upp i god tid innan stängning.

Läs mer om Arbetsprov

Så är det att plugga

Lokaler

HDK-Valands verksamhet vid Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler