Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Hantverk och formgivning med inriktning metall 2

Kurs
SBTTT7
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Detta är en fristående fortsättningskurs där du som student har möjlighet att genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till materialet metall. I dina projekt utforskar och undersöker du olika metoder och tekniker i metall utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Om utbildningen

I kursen får du genomföra ett eller flera självständiga projekt, kopplade till materialet metall. I dina projekt utforskar och undersöker du olika metoder och tekniker i metall, både färdighetsmässigt och uttrycksmässigt, utifrån olika teman med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du ges förutsättningar att utveckla arbetsmetoder och reflektion kring ditt arbete, och även att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt. En viktig del i kursen är redovisningar, då de pågående arbetena presenteras och diskuteras. I kursen kan du få ta del av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning samt workshops som på olika sätt anknyter till ditt projekt.

Kursen är en del av den internationella miljön på HDK vid Steneby. Undervisningsspråket är engelska. Om du är svenskspråkig kan du, om du vill, utföra vissa moment på svenska. Ansökan görs på engelska eller svenska.

Kursen är förlagd till HDK vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  
    Sen anmälan öppnar den 15 december 2020.
  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login

    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  
    Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 
Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans. 
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som tidigare erhållit 30 högskolepoäng i kursen Hantverk och formgivning inriktning metall, SBTTT4, eller motsvarande.

Arbetsprov

Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Så är det att plugga

Lokaler

HDK-Valands verksamhet vid Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler