Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega

Kurs
SC1612
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27520

Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27521

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegor vidare i yrket.


Handledarskap gemensamt uppdrag 

Handledarskapet är det gemensamma området för VFU-handledare, mentorer och förstelärare, i arbetet med att stärka förskolelärare och lärares egna reflektioner kring och förmåga att arbeta med förskollärar- och läraruppdraget. 


Teori och praktik i kursen 

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment: föreläsningar, seminarier, rollspel, gruppövningar och gestaltning. De centrala teman som genomsyrar hela kursen är handledning, samtal, progression och bedömning. Kursen tar upp vad som skiljer och förenar de olika handledningssituationerna gentemot student, ny lärare och erfaren lärare vad gäller lagar, förordningar och yrkesetiska principer. Andra moment är ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Genom kursen löper ett projektarbete, där du som kursdeltagare ska pröva att omsätta kursens innehåll till handledarpraktik i din vardag. 

----------------

Kursstarter höstterminen 2021

Kurstakt 12%: Kursen är indelad i tre delkurser som examineras var för sig. Observera att kursen inleds med två digitala campusdagar 2-3/9 2021. Därefter är det ytterligare campusdagar: 24-25/2 2022, 22/4 samt ytterligare en dag i juni (datum meddelas senare). All annan undervisning sker på distans.

Kurstakt 25%: Till hösten ges kursen troligtvis digitalt med ½ eftermiddag/vecka. Om förutsättningarna ändras kan praktiska moment ske live på campus. Besked kommer ges innan kursstart. Kursen är indelad i tre delkurser som examineras var för sig, ca 2-4 timmar (till största del onsdagar.) Kursstart: 1/9 2021 och kursavslut 12/1 2022.

Kursen startar löpande varje termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förskollärar- eller lärarexamen.  

Urval

Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler