Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsopsykologi - fortsättningskurs

Kurs
PX1201
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27305
Ansökan stängd

Kort om kursen

Välbefinnande och hälsofrämjande har idag stort utrymme i samhällsdebatten och i många yrken blir frågor kring hälsa allt mer betydande. Hälsopsykologi fortsättningskurs vänder sig till dig som vill fördjupa dig i vetenskapligt grundade psykologiska perspektiv på hälsa och välbefinnande. Kursens fokus är teorier och forskning inom områden som stress och positiv psykologi, och ger en fördjupad förståelse av hälsa i det komplexa samspelet mellan individuella och kontextuella faktorer.

Om utbildningen

Kursen bygger vidare på kursen i Hälsopsykologi PX1162 och ger en fördjupning inom hälsopsykologi med särskilt fokus på stress och positiv psykologi. Kursen avslutas med ett praktiskt orienterat moment där olika hälsofrämjande metoder och tekniker introduceras. Kursen består av tre delkurser.

Den första delkursen ger kunskap om och förståelse för hur stress påverkar individers hälsa. Utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv behandlas kortsiktiga och långsiktiga effekter av stress på kropp och hälsa. Delkursen berör bland annat psykosomatiska symptom, smärtupplevelser, samt individens tankar om och känslor kring kroppens hälsa, funktion och utseende.

Den andra delkursen ger grundläggande kunskap om centrala begrepp och teorier inom positiv psykologi. Den positiva psykologins historia, utveckling och filosofiska grund presenteras. Ämnesområden som berörs inom delkursen är positiva emotionella tillstånd, positiva kognitiva tillstånd och processer, samt prosocialt beteende. Inom delkursen behandlas också skapandet av positiva miljöer exempelvis i skola och arbete. Fokus är att utforska den positiva psykologins potential i förståelsen av hur individers hälsa kan främjas. Särskild tonvikt läggs på att utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt granska forskningsresultat inom positiv psykologi.

Den tredje och sista delkursen ger kunskap om och färdigheter i tillämpning av de evidensbaserade metoder och tekniker som visat sig främja hälsa och hälsosamma vanor hos individer och grupper. Undervisningen består av praktiska moment där studenterna introduceras till och får prova på ett antal metoder.

Kursen Hälsopsykologi – fortsättningskurs vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa din kunskap i hälsopsykologi inom områden som stress, positiv psykologi och tillämpning av hälsofrämjande metoder och tekniker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på kurs PX1162 Hälsopsykologi 30 hp eller motsvarande kurs.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Hälsopsykologiska frågor är aktuella inom många yrken idag. Inom såväl offentlig som privat verksamhet är frågor om fysisk och psykisk hälsa allt mer framträdande. Kursens innehåll är relevant för verksamheter och miljöer där främjandet av hälsa hos individer och befolkning direkt eller indirekt är i fokus. Kursen är särskilt värdefull för yrkesgrupper med ansvar för personal då den ger teoretisk kunskap om psykosocial arbetsmiljö och stress i tillägg till insikt i och praktisk tillämpning av metoder som främjar hälsosamma vanor. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna på kursen är varierande. Föreläsningar varvas med seminarier, enskilda uppgifter och grupparbeten. Majoriteten av examinationerna på kursen är skriftliga inlämningsuppgifter. Litteraturen är i huvudsak på engelska.