Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Karin, student på utbildningen Hälsopromotion med inriktning idrottsvetenskap
Länkstig

Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap

Program
S1HPM-IDVE
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om inriktningen

Är du intresserad av fysisk aktivitet, idrott och träning? Vill du arbeta med hälsa och välbefinnande? Här är utbildningen för dig! Idrott och fysisk aktivitet betyder allt mer i det moderna stillasittande samhället och har blivit en av de viktigaste faktorerna i strategin för hälsa och välbefinnande. Utbildningen handlar om just arbete med att främja hälsa genom att inspirera och skapa förutsättningar till en mer fysiskt aktiv livsstil.

Andra inriktningar

Om utbildningen

När du läst utbildningen kommer du att ha kunskaper om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och träning, om ergonomi, träningslära, och idrottens påverkan på hälsa och välbefinnande. Du kommer också ha lärt dig om teorier kring hälsopromotion och livsstilsförändring samt tekniker för coaching och motiverande samtal. Dessutom kommer du ha kunskaper som gör att du kan följa och förstå forskning inom hälsopromotion och idrottsvetenskap.

Under det första året läser du grundläggande kurser i idrottsvetenskap samt betydelsen av fysisk aktivitet och idrott för att kunna arbeta mot de globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Andra året får du kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier med utgångspunkt i fysisk aktivitet, t.ex. Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Det innefattar också folkhälsovetenskap, hälsokommunikation och coaching samt hälsopsykologi och hälsopedagogik. Det sista året i programmet. har du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina ämneskunskaper och färdigheter genom valfria kurser bland annat om kost och idrottsmedicin. Du avslutar programmet med examensarbete. Det treåriga Hälsopromotionsprogrammet med idrottsinriktning leder fram till kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Du kan även välja att läsa totalt fyra eller fem år. Vi erbjuder magister- eller masterutbildning inom idrottsvetenskap med fördjupning inom hälsopromotion, fysisk aktivitet, kost och idrottsmedicin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2

Praktik

I programmet ingår två 5-veckors praktikperioder i termin fem och sex varav den första är valfri. Eftersom utbildningen ger dig en bred bas att arbeta inom olika områden söker du själv en plats som du är intresserad av. Vi har även ett kontaktnätverk med tidigare praktikplatser.

Efter studierna

Utbildningen ger dig bred kompetens för hälsofrämjande arbete på många nivåer. Det kan exempelvis vara coachning och rådgivning om träning och fysisk aktivitet riktat mot individer och grupper eller strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner och organisationer. Du har även möjlighet att arbeta med forskning om du läser vidare på avancerad nivå och blir doktorand. Du kan arbeta hos många olika aktörer, både privata och offentliga, eller som egenföretagare. Vanliga anställningar är som hälsovetare, och hälsopedagog eller i andra tjänster inom idrott, folkhälsa, friskvård och hälsosektorn. Några exempel på arbetsplatser är enheter i kommuner, företagshälsovård, skolor, hälsosektorn, och företag inom träning och friskvård. Verksamheter med online-tjänster ökar också. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Vi har valt att ha campusförlagd undervisning för att ge dig möjlighet att, på plats, nätverka och reflektera tillsammans med kurskompisar och lärare. Vi arbetar också via en digital läroplattform. Undervisningen består dels av föreläsningar och litteraturstudier som examineras i skriftliga tentamina, och dels av seminarier, workshops, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Vi använder oss av olika pedagogiska metoder, till exempel erfarenhetsbaserat lärande. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till kunskap, forskning och litteratur.

Flertalet lärare är aktiva forskare och du får ta del av nya rön. Vid institutionen bedrivs forskning inom idrotts- och kostvetenskap med olika inriktning som till exempel hälsopromotion, idrottspedagogik, tränings- och idrottsfysiologi.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.

Studier utomlands

Inom programmet finns möjlighet att studera utomlands genom utbytesavtal med universitet i ett flertal länder.