Länkstig

Hållbart elitidrottande

Kurs
IIG208
Grundnivå
3 högskolepoäng (hp)
Studietakt
10%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19101
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen vänder sig främst till elitidrottare och elitidrottande studenter på Riksidrottsuniversitetet (RIU-studenter), samt deras tränare.

Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna skall få en förståelse för, och kunskap om, faktorer med betydelse för ett hållbart elitidrottande. Detta görs ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där sociala, psykologiska, medicinska och fysiologiska aspekter belyses. Här ingår bland annat teman som hållbarhet, karriärövergångar, överträning och skador, kost, och relationer mellan tränare och aktiva.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen kommer gå på distans ht-23, med 2 obligatoriska tillfällen (introduktion samt examination) Dessa två tillfällen kommer ske via distans. Kursen kommer främst att gå på kvällstid och helg.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.