Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Hållbar utveckling och globala perspektiv 1 för förskollärare

Kurs
LÖFA61
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar kunskapsområdet hållbar utveckling och globala frågor med relevans för dig som förskollärare, dels som samhällsmedborgare och yrkesprofessionell, dels som undervisningsinnehåll i förskola och förskoleklass.

Innehållet i kursen tar sin utgångspunkt i relationer mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling i såväl lokalt som ett globalt perspektiv. Du studerar hållbar utveckling dels utifrån tvärvetenskaplig forskning som berör relationer mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, dels utifrån forskning om undervisning och lärande som gäller förskolebarns delaktighet, aktörskap och meningsskapande. Vi diskuterar också förskollärarens didaktiska kompetens, att i förskola och förskoleklass ta utgångspunkt i barns kunskap och erfarenheter i arbetet med hållbar utveckling samt mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning eller motsvarande, inklusive Natur, miljö och teknik för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ60/LÖFÖ61), eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt workshop. Förutsättning för undervisningen är att studenter deltar aktivt, dels genom litteraturstudier i anslutning till de olika undervisningsmomenten, dels genom muntlig och skriftlig kommunikation av innehåll i kursen. Kursen är campusförlagd onsdag eftermiddagar.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.