Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar utveckling och fysisk aktivitet

Kurs
Grundnivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29109

Om utbildningen

Vill du få kunskap för att  främja fysisk aktivitet och bidra till en utveckling mot ett hållbart samhälle? Då är den här kursen för dig!

Kursens innehåll:

 • Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och livskvalitet problematiseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Främjandet av fysisk aktivitet behandlas med hänsyn till det tvärvetenskapliga området hållbar utveckling.
 • En inblick i samspelet mellan multistrategiska metoder såsom policyutveckling och lagstiftning, organisationsförändring, samhällsutveckling, utbildning och kommunikation för att främja fysisk aktivitet och en hållbar utveckling.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för innebörden av begreppet hållbar utveckling.
 • redogöra för multidisciplinära aspekter av begreppen hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Färdigheter och förmåga

 • inhämta och bearbeta för ämnet relevant information, samt därefter redovisa denna information både muntligt och skriftligt.
 • analysera olika multidisciplinära metoder för att främja fysisk aktivitet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera betydelsen av den kommande yrkesrollen för att främja fysisk aktivitet för hälsa och hållbar utveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurs IKG301 Vetenskap och profession, 7,5 hp, samt genomgången kurs IIG145 Hälsopromotion 2,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

 • föreläsningar
 • litteraturstudier
 • seminarier.

Vi är huvudsakligen i ALC-salar (Active Learning Classroom), där diskussioner och reflektioner görs i mindre grupper och tillsammans.

I kursen ingår ett individuellt förbättringsprojekt som bygger på den pedagogiska metoden för erfarenhetsbaserat lärande.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  


Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.