Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar utveckling i städer och regioner

Kurs
FH1215
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hållbar utveckling och de av FN 17 antagna Hållbarhetsmålen (SDGs) är politikområden där den offentliga förvaltningen har stor betydelse för dess genomförande. Politiska institutioner och professionella tjänstemän förväntas genom styrning och samarbete främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
I detta sammanhang uppstår spänningar mellan olika synsätt och intressen. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsmålens genomförande samt dess relation till demokrati och styrning.

Om utbildningen

Under kursen tränas studenterna i att använda hållbarhetsmål i lokala kontexter. Sakområden som energi, utbildning, medborgardeltagande och social hållbarhet tillämpas. Vi gör även ett studiebesök eller bjuder in en extern föreläsare. Sammantaget visar kursen olika tillämpningsmöjligheter av ämnet offentlig förvaltning på en palett av frågor som studenterna möter efter examen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på kursen Introduktion till offentlig förvaltning (FH1109), eller motsvarande kunskaper.

Efter studierna

Kursen utgör en utmärkt grund för studenter som efter examen vill arbeta med förverkligandet av ett eller flera hållbarhetsutmaningar. Kursen ger värdefulla ingångar till fortsatta examensarbeten eller framtida praktikplatser.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av salsföreläsningar, grupparbeten, redovisningar i ALC-klassrum och ett studiebesök.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.