Länkstig

Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext

Kurs
HU1232
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27207
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av morgondagens utmaningar, vill utforska komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och arbeta visionärt för en hållbar framtid. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om ett av dagens mest använda begrepp, hållbar utveckling, både som begrepp och utgångspunkt för samhällsförändring. Du får en historisk överblick över hur begreppet har definierats och tillämpats i olika sammanhang, såsom etiskt ställningstagande, politisk strategi och praktiskt verktyg. De etiska, politiska och teoretiska utmaningarna för en hållbar framtid står i fokus.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av morgondagens utmaningar, vill utforska komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och arbeta visionärt för en hållbar framtid. Kursen utgår från att hållbarhetsproblematiken är en komplex fråga som inkluderar:

  • Globala miljö- och resursaspekter
  • Social rättvisa
  • Mångfald
  • Demokrati
  • Konflikter
  • Mänskliga rättigheter
  • Fattigdom 
  • Demokrati 

Utifrån dessa aspekter tittar vi i kursen närmare på hållbarhetsbegreppets begränsningar, och introducerar progressiva sätt att förstå och arbeta för hållbar utveckling utifrån kritiska perspektiv såsom politisk ekologi, antropologi, geografi, och posthumanism. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutad kärnkurs om 15 hp i humanekologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare inom hållbart företagande, kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom föreläsningar läggs stort fokus på gruppdiskussioner och fallstudier för att stimulera självständig analys kring samtidens stora utmaningar. Detta ger dig förmåga att kritiskt reflektera över och arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med hänsyn till natur, social rättvisa, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati.