Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Teaterlärarstudent i black box med whiteboard.
Länkstig

Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska läroprocesser

Kurs
MVK898
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Veckoslut
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15420
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller fritidspedagog och syftar till att ge dig inblick i och förbereda dig för undervisning inom skolans värdegrundsarbete. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor är centrala begrepp i detta arbete.

Med ett kritiskt förhållningssätt beskrivs möjligheter och utmaningar med de estetiska lärprocesserna som verktyg för en personlig och social utveckling. Motivationslyftet by Star for Life är en central modell men även andra sociala didaktiska modeller som till exempel El Sistema och pedagogista berörs och problematiseras.

Schema för hösten 2021

Campusträffar

  • Lördag 11/9 kl 13.00–17.00 och söndag 12/9 kl 9.00–13.30
  • Lördag 20/11 kl 13.00–17.00 och söndag 21/11 kl 9.00–13.30

Mellan campusträffarna har du ett antal träffar via Zoom samt eget arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en lärarexamen eller fritidspedagogexamen alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan. Estetisk erfarenhet är önskvärd men inte obligatorisk.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Rekommenderad studiegång

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.