Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv

Program
H1GUI
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Hyser du ett stort intresse för historia, natur eller kultur? Gillar du möten med människor och att framträda inför publik? Vill du arbeta med att utveckla besöksnäring eller annan verksamhet genom att ta vara på den potential som finns i vårt kulturarv? Då kanske guideyrket är något för dig. Välkommen till programmet Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv – den första och enda guideutbildningen i Sverige på universitetsnivå.

Om utbildningen

Akademiska utbildningar för guider har sedan länge varit väl etablerade i många andra Europeiska länder. Men i Sverige har det inte funnits någon motsvarighet. Därför startade vi programmet Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv.

Programmets studiegång

De två första terminerna läser du kurser i guidekunskap, turism och historieförmedling. Därefter fördjupar du dig i ett valbart ämne under två terminer (grund och fortsättningskurs). Nästföljande termin innehåller dels praktik som guide eller turistvärd, dels kurser i turism och hur man skapar och utvecklar upplevelser. Programmet avslutas med fördjupningskurs i ditt valbara ämne, där du skriver examensarbete. Genom studierna i ditt profilämne får du en ämnesmässig och teoretisk bredd, som tillsammans med guidekunskaperna ger ett självständigt och professionellt förhållningssätt till guiderollen.

Praktiska övningar i fält

Programmet rymmer många inslag av praktiska övningar i fält som hjälper dig att utveckla din förmåga att kommunicera och skapa upplevelser i förhållande till exempelvis historia, natur eller arkitektur. Det ger dig även kunskaper om turismens struktur och centrala aktörer, samt värdskapets roll i dessa sammanhang.

Följande ämnen kan väljas som inriktning:

  • historia
  • arkeologi
  • antikens kultur och samhällsliv
  • konst- och bildvetenskap
  • kulturgeografi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Efter tre års studier med både praktiska och teoretiska moment når du fram till en kandidatexamen. Härmed har du en god grund för yrkesarbete inom besöksnäring och kulturarvssektor som exempelvis musei- eller besöksmålsvärd, turist- eller evenemangsguide eller arbete med utvecklingsfrågor inom förvaltning och företag. Du har också möjlighet till fortsatta akademiska studier på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bygger på ett nära samarbete mellan flera parter som bidrar med kompletterande infallsvinklar och kompetens i undervisningen.

Institutionens för historiska studier

Vid institutionen för historiska studier finns kunskapen om historia, antikens kultur och samhällsliv och arkeologi. Under det senaste decenniet har också frågan om hur vi brukar och förhåller oss till vårt kulturarv växt fram som ett viktigt kunskapsfält för institutionens forskare och lärare. Kulturarv är nu ett av Göteborgs universitets officiella profilområden, med en särskild centrumbildning med säte på institutionen för historiska studier.

Centrum för turism

Vid Handelshögskolans Centrum för turism knyts ämneskunskapen samman med kunskap om besöksnäring och destinationsutveckling.

Regionens museum

Flera av museerna i regionen bidrar med praktisk erfarenhet om hur vi gör kulturarv intressant och betydelsebärande och ger även utbildningen en fast förankring i kulturarvssektorn.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6. 

Studier utomlands