Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I

Kurs
SSA255
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25552
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen SSA255 orienterar du dig om forskning inom alfabetiseringsområdet och får fördjupade teoretiska och didaktiska kunskaper om andraspråksinlärares grundläggande litteracitet i ett globalt, lokalt, multimodalt och individuellt perspektiv, med koppling till frågor om identitet och makt. Kursen ingår i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA255, Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext, syftar till att orientera dig om forskning inom alfabetiseringsområdet och ge fördjupade teoretiska och didaktiska kunskaper om andraspråksinlärares grundläggande litteracitet i ett globalt, lokalt och individuellt perspektiv. Fokus ligger på forskning om flerspråkiga ungdomars och vuxnas initiala litteracitets-utveckling och fördjupade jämförelser med yngre barns litteracitetsarbete görs, och utbildnings-, arbets- och samhällskontext är centrala.

Kursen förbereder för ett kritiskt, didaktiskt ansvarstagande för denna inlärargrupp inom gymnasieskola och vuxenutbildning och ger en grund för vidare forskning inom fältet. Kursen ger främst ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv på litteracitet med koppling till frågor om identitet och makt där även multimodala aspekter på litteracitet.

Kursen SSA255 är på avancerad nivå och ges på halvfart under vårterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA255 kan du fortsätta läsa kurser på avancerad nivå som kan ingå i en magisterexamen i svenska som andraspråk. Om du har läst SSA251 och SSA252 är nästa obligatoriska kurs inom den rekommenderade studiegången SSA256, Metoder inom andraspråksforskning som ges på höstterminen. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Studier utomlands