Länkstig

Grundläggande ekonometri

Kurs
NEK301
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18412
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

NEK301 är en obligatorisk kurs inför Uppsatsen i nationalekonomi och läses på fördjupningsnivå i nationalekonomi tillsammans med en av tre valbara kurser (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309). Kursen kan även läsas fristående.

Kursen handlar om hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Studenten lär sig skilja mellan orsakssamband och korrelationer. För en empirisk analys av ett orsakssamband behövs en orsak till en exogen variation. Kursen introducerar två ekonometriska metoder (den vanliga minsta-kvadratmetoden och regressionsanalys med instrumentella variabler) för att ta reda på olika orsaker till exogen variation.

Studenten lär sig hur man använder kontrollvariabler, mätfel och jämviktsförhållanden ("samtidiga ekvationer") vid bedömning av rimligheten för ett antagande av exogenitet. Studenten lär sig hur man genom statistiska test kan redogöra för det faktum att ett dataset inte innehåller:

  1. Data om alla relevanta ekonomiska aktörer,
  2. Mätningar av alla bestämmande faktorer för aktörers beteende.

Förutom att lära sig de teoretiska grunderna för ekonometriska metoder, lär sig studenten tillämpa dessa på verkliga ekonomiska data. För detta ändamål kommer studenten lära sig att bearbeta och analysera ekonomiska data med hjälp av en statistisk programvara.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60hp genomgångna kurser från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi, varav minst 45hp skall vara med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler