Länkstig

Grundläggande ekonometri

Kurs
NEK301
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28437
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28438
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28439
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här lär du dig hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Du lär dig att skilja mellan orsakssamband och korrelationer och hur du kan identifiera orsakssamband med olika metoder. Kursen ges på engelska.

Grundläggande ekonometri (NEK301) är en obligatorisk kurs inför Uppsatsen i nationalekonomi och läses på fördjupningsnivå i nationalekonomi tillsammans med en av tre valbara kurser.

Vårtermin: Utvecklingsekonomi (NEK302) 7,5 hp, Miljöekonomi (NEK304) 7,5 hp eller Policyutvärdering (NEK307) 7,5 hp

Hösttermin: Hälsoekonomi (NEK305) 7,5 hp, Portföljteori (NEK308) 7,5 hp eller Tillämpad mikroekonomi (NEK309) 7,5 hp

Kursen kan även läsas fristående.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 30hp genomgångna kurser från grundnivå i nationalekonomi, varav minst 15hp skall vara med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler