Länkstig

Grammatik

Kurs
LI1405
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Är du intresserad av att göra grammatiska analyser? Här får du veta vilka verktyg och analysmetoder som kan användas. De hjälper dig att förstå hur språk är uppbyggda, hur ord kombineras till fraser, fraser till satser och satser till större enheter i tal såväl som i skrift. De grammatiska teorier som behandlas närmar sig detta på olika sätt, t ex frasstrukturgrammatik och samtalsspråkets grammatik. Du kommer också att få en inblick i hur grammatiska teorier har utvecklats över tid.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen Lingvistikens grunder (LI1401) eller motsvarande.