Länkstig

Globala utvecklingsstudier: Fördjupningskurspaket

Kurspaket
US122
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27220
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kurspaketet

Kurspaketet ger en fördjupad förståelse för utvecklingens teori och praktik, med fokus på politiska dimensioner lokalt och globalt, och på kritik av dominerande trender. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

Kurspaketet ger en fördjupad förståelse för utvecklingens teori och praktik, med fokus på politiska dimensioner lokalt och globalt, och på kritik av dominerande trender. 

Paketet består av kurserna: 

  • US1213 Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt 
  • US1214 Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kärnkurser om 30 hp i globala utvecklingsstudier, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med
globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta
som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala
frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i
utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel
Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN,
Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.