Länkstig

Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum

Kurs
GS1216
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27202
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen fokuserar på politiska ekonomier och konstruktionen av genus, samt könat och globaliserat rum. Sök kurser i globala genusstudier om du vill specialisera dig på utmaningar med särskild koppling till frågor om kön och sexualitet, till exempel när det gäller integration och jämlikhet. Kursen ges på engelska.

Om utbildningen

Kursen fokuserar på politiska ekonomier och konstruktionen av genus, samt könat och globaliserat rum. Du tar del av både aktuell forskning och historiska studier om genus, ekonomi, motstånd, arbete och industri. Vi diskuterar hur globalisering ramar in och producerar diskurser om genus och identitet. Kursen diskuterar vidare den translokala kontexten i relation till rum, som en plats där genus konstrueras, såväl som en faktor som formar det globaliserade rummet. 

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om 15 hp i globala genusstudier eller genusvetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Ämnet globala studier riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom att läsa globala genusstudier specialiserar du dig på utmaningar med särskild koppling till frågor om kön och sexualitet, till exempel när det gäller integration och jämlikhet. Kurserna lämpar sig och för dig som vill komplettera din utbildning i andra ämnen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. På seminarierna diskuteras aktuella och klassiska texter som relateras till föreläsningarna, och tillsammans med andra studenter med andra perspektiv och erfarenheter fördjupar du dina kunskaper. I delkurserna får du skrivuppgifter som syftar till att med hjälp av litteratur och övrigt kursinnehåll utveckla och utmana dina föreställningar och därigenom utveckla ditt eget kritiska och reflektiva tänkande.