Länkstig

Globala genusstudier: Fördjupningskurspaket

Kurspaket
GS122
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27204
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper i globala genusstudier med fokus på makt, politik och politiska ekonomier. Sök kurser i globala genusstudier om du vill specialisera dig på utmaningar med särskild koppling till frågor om kön och sexualitet, till exempel när det gäller integration och jämlikhet. Kurspaketet ges på engelska.

Om utbildningen

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper i globala genusstudier med fokus på makt, politik och politiska ekonomier. Under den första delen av kursen lär du dig mer om hur kolonialism och globalisering har påverkat diskursen om genus, klass, sexualitet och etnicitet. I den andra delen diskuteras politiska ekonomier och konstruktionen av genus, på områden som samtida gräns- och säkerhetspolitik. 

Paketet består av kurserna:

  • GS1215 Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik 
  • GS1216 Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum

Kurspaketet ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om 15 hp i globala genusstudier eller genusvetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Ämnet globala studier riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom att läsa globala genusstudier specialiserar du dig på utmaningar med särskild koppling till frågor om kön och sexualitet, till exempel när det gäller integration och jämlikhet. Kurserna lämpar sig och för dig som vill komplettera din utbildning i andra ämnen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. På seminarierna diskuteras aktuella och klassiska texter som relateras till föreläsningarna, och tillsammans med andra studenter med andra perspektiv och erfarenheter fördjupar du dina kunskaper. I delkurserna får du skrivuppgifter som syftar till att med hjälp av litteratur och övrigt kursinnehåll utveckla och utmana dina föreställningar och därigenom utveckla ditt eget kritiska och reflektiva tänkande.